Baner

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Fundacja Kreatywnej Edukacji

fke.jpg

Fundacja Kreatywnej Edukacji w swej działalności kieruje się następującymi wartościami:

1. Podstawową wartością (celem) FKE jest stanie na straży naturalnego, pełnego, harmonijnego rozwoju dziecka jako osoby.

2. Drogą do realizacji tej wartości jest:
-  propagowanie kreatywnej edukacji;
-  rozwijanie wrażliwości
-  kształtowanie systemu wartości, którego podstawą jest:
szacunek do siebie i innych osób;
szacunek do inności;
poszanowanie zasobów kultury;
krzewienie systemu wartości uniwersalnych.

3.  Szacunek do dziecka jako osoby, indywidualne podejście oraz otwartość na różne rodzaje edukacji (w tym edukację nieformalną) uznajemy za niezbędne do realizacji  naszych zamierzeń.

Fundacja powstała w 2006 roku z inicjatywy osób, które chcą propagować nowe, aktywne metody uczenia się. Uważamy, iż znakomitą, a niedocenianą w Polsce rolę może i powinna odegrać, obok edukacji formalnej, obecnej w szkole czy na uczelni, edukacja nieformalna. Zakłada ona ustawiczny i wszechstronny rozwój człowieka, w oparciu o partnerskie relacje między nauczycielem i uczniem. Oprócz tego wyznacznika edukacja nieformalna kładzie silny nacisk na pracę grupową i zaangażowanie zarówno strony odbierającej, jak i przekazującej wiedzę.Szczególnie zależy nam na rozwojuj muzycznym dzieci. Praktykujemy i staramy się rozpowszechniać nowatorską teorię uczenia się muzyki, której twórcą jest prof. Edwin Elias Gordon. Chcemy, aby edukacja muzyczna w Polsce przekształciła się z obecnej, mało efektywnej w sprawdzoną i twórczą formę, opracowaną przez znakomitego muzyka, pedagoga i psychologa muzyki, profesora E.E. Gordona. Ponadto wdrażamy autorskie programy edukacyjne w własnych ośrodkach edukacyjnych oraz realizujemy projekty w placówkach przedszkolnych, szkolnych, kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i całej Polski. Fundacja prowadzi działalność koncertową, szkoleniową i wydawniczą, a także strażniczą i promującą formy partycypacji społecznej. Jest członkiem Porozumenia na Rzecz Rozwoju i Edukacji Mały Dzieci oraz Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

ADRES:
ul. Kordeckiego 16/1
85-225 Bydgoszcz
tel. kom. +48 602466347
info@fundacjakreatywnejedukacji.org

www.fundacjakreatywnejedukacji.org

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry