Baner

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Fundacja „Nowe Pokolenie” w Hołdzie Janowi Pawłowi II

fundacja.jpg

Fundacja „Nowe Pokolenie” w Hołdzie Janowi Pawłowi II postała w 2005r. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego o charakterze non-profit.
Naszym celem jest głównie krzewienie kultury artystycznej oraz promocja twórczości dzieci i młodzieży wśród szerokiego grona publiczności. Jak to robimy?...

Fundacja „Nowe Pokolenie” jest głównym organizatorem:
- Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc: Festiwal jest przeglądem twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z różnych typów placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych. Uczestnicy startują w sześciu kategoriach: muzyka, taniec, recytacja, mała forma sceniczna, plastyka, fotografia. Celem festiwalu jest wspieranie uzdolnionych wychowanków placówek, wspomaganie ich rozwoju, a przede wszystkim wyrównanie szans w dostępie edukacji artystycznej. Inicjatywa fundacji pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz pasji młodych ludzi, którzy poprzez swoją sytuację bardzo często mają ograniczony dostęp do uczestnictwa w takich przedsięwzięciach. Projekt, jako że jest skierowany do grupy szczególnie zagrożonej marginalizacją społeczną, spełnia ważną rolę w wyrównywaniu szans społecznych oraz w promowaniu alternatywnych form spędzania czasu;
 
- Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”: Warsztaty są podsumowaniem Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc, a także nagrodą dla laureatów i osób wyróżnionych podczas Festiwalu. Obejmują pięć kategorii: muzyczną, taneczną, teatralną, plastyczną, fotograficzną. Rola terapeutyczna warsztatów polega na obcowaniu ze sztuką, pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia i myśli oraz daje młodym ludziom w różny sposób dotkniętym przez los, szansę rozwoju talentu a także impuls do zmiany własnej przyszłości 
w trudnym okresie wchodzenia w dorosłe życie. Ważne jest przede wszystkim pokonanie nieśmiałości i wyobcowania z grupy, przede wszystkim nawiązania nowych cennych znajomości z rówieśnikami. Warsztaty kończą się przedstawieniem teatralnym w wykonaniu uczestników projektu oraz wystawą własnoręcznie wykonanych prac plastycznych 
i fotograficznych. Udział w realizowanych zadaniach umożliwia zaprezentowanie się przed szerszą publicznością, co podnosi wiarę we własne możliwości oraz wpływa pozytywnie na samoocenę i poczucie własnej wartości. Dodatkowo, poprzez zajęcia uczestnicy zostają zmotywowani do pracy nad sobą i do rozwijania swoich talentów, co w przyszłości zwiększy ich szansę w drodze do być może profesjonalnej kariery artystycznej;
 
Naszym celem nie jest zastępowanie instytucji państwowych, które powołane są do opieki nad dziećmi z domów dziecka. Rząd zapewnia tym młodym ludziom podstawową opiekę socjalną, natomiast my chcemy im dodatkowo pomóc w rozwoju ich, często bardzo dużych, uzdolnień.
 
- Półkolonii Integracyjnych: To forma spędzania czasu wolnego dla najmłodszych, w trakcie której mają zapewnioną moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Turnusy półkolonii są 5-dniowe, odbywają się w sierpniu, a dzieci podzielone są na odpowiednie grupy wiekowe. Półkolonie swoim programem obejmują: uroczyste rozpoczęcie, pasowanie na Półkolonistę, zabawy integracyjne z chustą animacyjną, naukę piosenek i wierszyków, zabawy plastyczne z gliną, masą solną, malowanie palcami, dłońmi, stemplowanie, origami, zabawy sportowe, zabawy taneczne z apaszkami, pomponami i wstęgami, zabawy ruchowe, muzyczne, rozwiązywanie zagadek, kalambury, zabawy teatralne, zabawy z kukiełkami, improwizacje, bajkoterapia, relaksacja, muzykoterapia, uroczyste podsumowanie Półkolonii z nagrodami.

Fundacja „Nowe Pokolenie” jest organem założycielskim:
- Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM” wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 1/2009.

- Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka”  wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 31/2010.

- Przyrodniczo-Artystycznej Szkoły Podstawowej im. Leonarda da Vinci  - oficjalne otwarcie we wrześniu 2012r.

ADRES:
ul. A.G. Siedleckiego 12
85-868 Bydgoszcz
tel.: 52 / 371-10-51
kom.: 793-101-280
e-mail: fundacja@nowe-pokolenie.pl

http://www.nowe-pokolenie.pl/

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry