Ścieżka nawigacji

Treść strony

Powiat Wąbrzeski

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

trgp.png

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica powstało 31.08.1998 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o Stowarzyszeniach, jako wynik pracy nad strategią rozwoju gminy. Towarzystwem kierują władze statutowy - 3 osobowy Zarząd.

Podstawowym celem działania Towarzystwa jest skupianie społeczności lokalnej wobec problemów gospodarczych i wspieranie wszelkich w tym zakresie inicjatyw. W zadaniach tych mieszczą się problemy analizy sytuacji gospodarczej, tworzenie kompleksowej informacji o zjawiskach społecznych i ekonomicznych, formułowanie propozycji rozwiązań (programy) i pomoc w ich realizacji. Ważnym elementem pracy jest utrzymywanie kontaktu, poszukiwanie ofert i promocja gminy. Jednym z naszych zadań jest wszechstronna pomoc w przełamywaniu barier psychologicznych, organizacyjnych w podejmowaniu przez mieszkańców naszej gminy nowych inicjatyw gospodarczych, zawodowych. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, iż charakter naszych działań nie powinien nabrać kształtu "jeszcze jednego Urzędu d/s zatrudnienia" - organizacja nasza winna zachować swe statutowe cele samopomocowe i wspierające wszystkich tych, którzy chcą pomóc sobie sami a poprzez to pomagać innym.

Główne cele TRGP:
-inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu wszechstronny rozwój Gminy Płużnica
-zwalczanie bezrobocia i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia
-podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans młodzieży w edukacji i dorosłych w zdobywaniu rynku pracy prowadzenie działalności oświatowej
-prowadzenie komputerowego banku informacji
-wydawanie biuletynów i materiałów szkoleniowych rozwijanie wszechstronnych kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach swojej statutowej działalności prowadzi zarejestrowaną placówkę szkoleniową ,,Centrum Szkolenia, oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych. Od 2001 roku jesteśmy organem prowadzącym Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Placówka ta posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Naszym następnym zamierzeniem jest rozszerzenie zakresu funkcjonowania Funduszu Poręczeń Kredytowych na inne powiaty oraz podjęcie współpracy z instytucjami finansującymi rozwój MŚP.

Od 2 czerwca 2005 roku Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jest akredytowanym Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług, świadczącym usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe. Zostało wpisane do rejestru KSU pod numerem 02/06/2005/106.

W zależności od występujących potrzeb społecznych, zlecanych zadań przez Samorząd, organizujemy następujące segmenty działań:
-Punkt Konsultacyjny PK. Fundusz Poręczeń Kredytowych FPK.
-Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ,,Inkubator".
-Centrum szkolenia - komórka programowa granty.
-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wieczorowe i zaoczne.
-Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CWOP.
-Centrum Informacji i Doradztwa dla Rolników CIDR.
-Promocja - mała poligrafia.
-Funkcje organizacyjno - kulturalne na rzecz środowiska.
-Lokal TRGP

Lokale zostały przekazane Towarzystwu przez Urząd Gminy w Płużnicy pod warunkiem udostępniania, zapewniania ich funkcjonowania i wyposażania dla wszystkich gminnych organizacji i instytucji, działających na rzecz naszej społeczności.

Siedziba TRGP w Płużnicy mieści dwie sale szkoleniowe, salę komputerową (STAŁY DOSTĘP DO INTERNETU POPRZEZ ŁĄCZE SDI), biuro obsługi klientów, biuro obsługi Funduszu Poręczeń Kredytowych, biuro księgowości, biuro Zarządu i zaplecze.

Towarzystwo dysponuje również sprzętem audiowizualnym, biurowym i komputerowym wysokiej klasy. Posiadamy 30 komputerów, podłączonych do internetu przez stałe łącze SDI, 3 kserokopiarki (2 cyfrowe i 1 analogową), projektor multimedialny, 2 notebooki, drukarki laserowe i atramentowe.

Lokal TRGP przygotowany jest pod względem technicznym do organizowania; spotkań, posiedzeń, konferencji. Sala mieści jednorazowo ok. 60 osób.

Towarzystwo Rozwoju posiada również lokal szkoleniowy wyposażony w bazę noclegową w Orłowie - Zielona Szkoła. Istnieje możliwość organizowania biwaków, zjazdów dla dzieci i młodzieży.

ADRES:
Płużnica 
87-214 Płużnica 
tel. 56 687 39 09, 56 688 75 20 
fax 56 687 39 09 
e-mail: trgp@trgp.org.pl

http://www.trgp.org.pl/

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry