Ścieżka nawigacji

Treść strony

Powiat Świecki

Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo

logo_wioska chlebowa_szeryfowy tekst...

Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo działa na rzecz rozwoju lokalnego. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel wszechstronny rozwój każdej wsi na terenie  gminy. Robi to na cały szereg różnych sposobów- ważne aby nastąpiły pozytywne zmiany. TRG Świekatowo stara się polepszyć  warunki  życia mieszkańców, a co za tym idzie poprawienie jakości oświaty i dostępu do edukacji, ochrona środowiska i walorów przyrodniczych gminy, rozwój turystyki oraz  wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Organizacja  dąży do tego, aby mieszkańcy chcieli tu żyć i  utożsamiali się ze swoją „małą ojczyzną" .
Pod egidą  Stowarzyszenia w partnerstwie z Gminą Świekatowo działa wioska tematyczna Wioska Chlebowa w Janiej Górze. Wioska jest chętnie odwiedzana przez turystów, którzy  tam właśnie mają okazję do własnoręcznego wypieku chleba w tradycyjny sposób i spędzić kilka godzin w atrakcyjny sposób.

ADRES:
ul.Dworcowa 20a
86-182 Świekatowo
tel. 52) 332 22 80
mail: trg@swiekatowo.pl
http://www.trg.swiekatowo.pl/
http://wioskachlebowa.pl/

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry