Ścieżka nawigacji

Treść strony

Powiat Chełmiński

Lokalna Grup Działania "Zakole Dolnej Wisły"

ZakoleDolnejWisłyLogo.jpg
Lokalna Grup Działania "Zakole Dolnej Wisły" to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawę jakości życia mieszkańców. Partnerstwo zawiązało się 16 lutego 2006 roku i przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Powstało w porozumieniu mieszkańców i samorządów czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Dąbrowy Chełmińskiej, Kijewa Królewskiego, Pruszcza i Unisławia. 
Obszar LGD leży w pięknej dolinie Wisły, posiadające bogate i niedoceniane walory przyrodnicze i krajobrazowe. Mamy tu czyste powietrze, znakomity mikroklimat (duża wilgotność, małe opady), urozmaiconą rzeźbę terenu (zbocza wysoczyzny morenowej). Warunki biologiczne od wielu setek lat predystynowały ten teren do uprawy czystych ekologicznie produktów. Przed I wojną światową oraz w okresie międzywojennym w prawie każdym gospodarstwie na zboczu czy w dolinie zakładano sady. Występowały tu odmiany znakomicie przystosowane do panujących tu warunków klimatycznych, o bogatych walorach smakowych i przetwórczych.
Z drugiej strony na każdym kroku napotykamy tu znakomite zabytki kultury materialnej. Stare, prehistoryczne i średniowieczne grodziska, pałace, parki dworskie, zabytki kultury mennonickiej. Teren "Zakola" to teren dawnej Ziemi Chełmińskiej, teren walk o polskość, tożsamość narodową. To również obszar wymieszania różnych kultur, rdzennych mieszkańców Pomorza i osadników tych najdawniejszych, menonickich i tych późniejszych sprzed i po II wojnie światowej.
I właśnie na tych wartościach dziedzictwa przyrodniczo-historycznego Doliny Dolnej Wisły oparło swoje działanie "Zakole Dolnej Wisły". Pomyśleliśmy, że trzeba ludziom przypomnieć o tym dobrodziejstwie, które mamy, które dostępne jest na tym terenie. Chcemy tym produktom dodać wartość, reaktywować zanikłe przez ostatnie 50 lat więzi między lokalną gospodarką a zasobami naturalnymi.
 
Nie chcemy się też zamykać. Cały czas czekamy na nowych członków, ludzi "pozytywnie zakręconych", którzy chcieliby z nami pracować. Nie muszą to być osoby z terenu naszych gmin a takie, które chciałyby pracować na rzecz naszego terenu lub miały zbierzne interesy.
 
ADRES:
ul. Chełmińska 7b
86-253 Kijewo Królewskie
tel. 56 676 44 36 lub 796 757 161
fax: 56 676 44 36
e-mail:  biuro@zakolewisly.pl
 
http://www.zakolewisly.pl/

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry