Ścieżka nawigacji

Treść strony

Powiat Golubsko-Dobrzyński

Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna

Logo_GDOT.jpg

Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna powstała w 2011r. z inicjatywy samorządów, organizacji i przedsiębiorstw związanych z  branżą turystyczną oraz osób fizycznych zainteresowanych rozwojem turystyki w powiecie golubsko-dobrzyńskim w ramach unijnego projektu CUSTODES.
 
Działamy głównie na rzecz rozwoju turystyki w regionie m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych targach turystycznych, akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce, promocję produktów regionalnych, wydawnictwo folderów i publikacji, organizację lub współorganizację imprez kulturalno-turystycznych, szkolenia, jak również poprzez organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy turystycznych i touroperatorów.
Promujemy na naszym terenie nowoczesne formy turystyki, do jakich zalicza się geocaching i questing.
Na szczególną uwagę zasługują działania dotyczące promocji „Szlaku Świętego Jakuba”, który jest częścią Camino Polaco (Drogi Polskiej) Europejskiego Szlaku Kulturowego.
Działalność Stowarzyszenia, jakim jest Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna przyczynia się do kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu oraz budowania marki turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Za główny cel działalności stawiamy sobie wspieranie rozwoju turystyki w naszym regionie oraz integrację środowisk zainteresowanych rozwojem turystycznym (samorządu terytorialnego, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób, instytucji i organizacji działających w sferze turystyki.

W swojej działalności ściśle współpracujemy z samorządami oraz organizacjami z terenu powiatu a także z organizacjami turystycznymi z całego kraju. Od 2012r. GDOT jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. W 2013r. za swoją działalność otrzymaliśmy wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „ODKRYWCA 2013” w kategorii Promocja Turystyczna Regionu.

ADRES:
Szafarnia 1
87-404 Radomin
e-mail: biuro@gdot.pl
tel. 600 453 182

https://www.facebook.com/gd.organizacja.turystyczna
http://www.gdot.pl/

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry