Ścieżka nawigacji

Treść strony

Dołącz do nas

Razem jest łatwiej promować swoją ofertę i docierać z nią do większego grona klientów, formułować stanowiska dotyczące polityk publicznych i działać na rzecz profesjonalizacji sektora.

Razem możemy więcej.

Sieć stanowi platformę wymiany stanowisk i opinii organizacji reprezentujących wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego. Twój głos zostanie usłyszany!

Dołącz do nas!

Aby zostać członkiem Kujawsko-Pomorskiej Sieci NGO należy:

wypełnić deklarację członkowską

załączyć statut organizacji

załączyć wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

załączyć kopię uchwały lub postanowienia stosownych organów organizacji o przyłączeniu organizacji do sieci oraz wyznaczeniu osoby reprezentującej organizację w sieci

załączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

Dokumenty należy dostarczyć pod adres:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych „Tłok”

Pl. św. Katarzyny 9

87-100 Toruń

tel. 056 6555022

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry