Ścieżka nawigacji

Treść strony

Cele

Główne cele sieci to:

  1. Wzmacnianie stabilności finansowej członków sieci poprzez rozwijanie wspólnej oferty produktów/usług oraz wspieranie ich działalności w obszarze ekonomii i przedsiębiorczości społecznej,
  2. Rozwijanie współpracy i standardów działania członków sieci,
  3. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną i gospodarczą oraz budowanie rzetelnego wizerunku,
  4. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla członków sieci.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry