Ścieżka nawigacji

Treść strony

O sieci

Kujawsko-Pomorska Sieć NGO to przestrzeń do rozwoju współpracy. Naszym celem jest:

 • networking - spotkania z podmiotami działającymi w podobnych obszarach,
 • łączenie organizacji w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów,
 • wspólne ofertowanie – startowanie w przetargach, zapytaniach ofertowych,
 • zlecanie sobie wzajemnie podwykonawstwa.

W ramach sieci chcemy:

 • rozwijać działalność odpłatną i gospodarczą jako możliwość pozyskania dodatkowych środków na działalność statutową,
 • profesjonalizować działalność,
 • wspierać się w pozyskiwaniu środków finansowych,
 • zapewniać wsparcie m.in. w zakresie uproszczonej księgowości.

Co zyskasz przystępując do sieci?

 • kontakty,
 • większe możliwości w zakresie pozyskiwania środków na działalność z różnych źródeł,
 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze w następujących obszarach:
  • doradztwo księgowe, w tym pomoc w prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,
  • doradztwo prawne,
  • wsparcie w wyszukaniu źródeł finansowania, pomoc w wyborze adekwatnych źródeł zewnętrznych, możliwości związane z rozwijaniem działalności odpłatnej i gospodarczej w ramach NGO (ekonomizacja działań NGO),
  • odpowiedzialne zamówienia publiczne – potencjalne źródło finansowania NGO - gdzie szukać, jak korzystać,
  • RODO,
  • PR, marketing,
  • planowanie strategiczne,
  • fundraising,
  • zarządzanie organizacją.
Dostępne podstrony:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok

Sieć SPLOT

Stopka strony

pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 655 50 22
e-mail: siec@tlok.pl
www.siecngo.pl
www.tlok.pl

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry